Lễ vu lan

Lễ Vu lan 
 Ngày Lễ Vu lan hiếu Mẹ Cha
Đúng Rằm tháng Bảy bái Ông Bà
Đồ chay sắp đặt thờ nơi Phật
Cỗ mặn xếp bày cúng tại gia
Tiên tổ - cơm dâng cầu phước đến
Cô hồn - cháo hạ ước phiền qua
Giữ tròn bổn phận, ơn nguồn cội
Nền nếp gia phong được thuận hòa.

Xuan Tuan

Cám ơn

Cám ơn anh ĐNL, đã lâu không gặp nhau anh nhỉ.

Đào Nguyên Lịch

Gặp lại nhau rồi!

Lâu rổi xa cách nhớ nhung sao

Nay đã gặp mình thỏa ước ao

Nhớ đến khi xưa ta chạm cốc

Nhiều lần bạn nhỉ ý từng trao!

ĐT:01205851178