Nụ cười

NỤ CƯỜI 

Mỗi năm cứ độ thu sang
Nương Mù Cang Chải dát vàng màu no
Bậc thang nương lúa nhấp nhô
Người dân Tây bắc ít lo mất mùa
Trẻ em chăm học vui đùa
Hồn nhiên bừng sáng nụ ùa trên môi
Tuổi thơ năm tháng dần trôi
Vùng cao rực rỡ Thu nơi bản làng
Vào mùa lúa chín mênh mang
Đất trời Yên Bái thênh thang đón chào.